© Stichting Ankh 2012. Alle rechten voorbehouden.   Disclaimer

Ontmoetingscentrum voor mensen met (ex) kanker en hun naasten
Welkom Activiteiten Wereldkankerdag 2017 Verwendag 6 april 2017 NLDoet 10 maart 2017 Foto's Welnessdag Video Video2 Film Voor u gelezen Voor u gelezen 2 Organisatie IPSO ANBI Donateurs en sponsoren Donateur worden Webshop Missie en Visie Gekozen symbool Contact

Inloophuis Hoogvliet

Stichting Ankh

Missie en visie

*Inloophuis Hoogvliet wil een veilige plek bieden waar mensen geraakt door kanker zichzelf kunnen zijn, waar zij informatie over kanker kunnen krijgen en waar zij lezingen en cursussen kunnen volgen en zo men wil creatief bezig mag zijn.

 

*Inloophuis Hoogvliet wil gasten niet als patiënt beschouwen en gasten worden met respect en medeleven tegemoet getreden.

 

*Inloophuis Hoogvliet wil een luisterend oor zijn en  vrijwilligers zijn alert op signalen en gaan hier naar vermogen mee om of geven dit door aan de coördinator.

Hierbij wordt verwacht dat de privacy van de gasten gewaarborgd blijft.

 

*De dagelijkse leiding is in handen van de directeur.

Deze begeleidt de vrijwillige gastvrouwen en heren en werken op basis van gelijkwaardigheid, iedereen is gelijk.

 

*Het beleid wordt vormgegeven door het bestuur ( vrijwilligers) en heeft als visie dat de gasten als zelfbewuste, zelfstandige mensen worden gerespecteerd en daarbij is het trouw blijven aan het uitgangspunt dat binnen het inloophuis geen therapie bedreven wordt, dat niet getracht wordt deskundig te zijn maar dat er ruimte wordt geboden om zichzelf te zijn als gast.

 

*Het bestuur bewaakt de goede besteding van subsidies van overheden, van bijdragen van particuliere donaties en sponsors.

 

*Inloophuis Hoogvliet wil zich positioneren op de markt van netwerkzorg in de regio Rotterdam - Hoogvliet als professioneel inloophuis voor mensen met en naast kanker, door middel van informatieve bijeenkomsten, workshops, creatieve activiteiten,

Maar vooral een luisterend oor te zijn voor hen die geraakt zijn door kanker.

Wij bieden een veilige plek waar men zichzelf mag zijn ongeacht geloof of cultuur.