© Stichting Ankh 2012. Alle rechten voorbehouden.   Disclaimer

Ontmoetingscentrum voor mensen met (ex) kanker en hun naasten
Welkom Activiteiten Kerst 2014 Wereldkankerdag 2015 Verwendag 26 maart 2015 Foto's Video Video2 Film Voor u gelezen Voor u gelezen 2 Pers Organisatie IPSO ANBI Sponsoren Donateurs Vrienden van Webshop Missie en Visie Gekozen symbool Contact

 

 Stichting Ankh

 

Inloophuis Hoogvliet

Gekozen symbool

De Ankh, het Ankh-teken, het levenskruis of het Ankh-kruis is een van de bekendste oude Egyptische symbolen en vertegenwoordigt in de Egyptische mythologie het eeuwige leven.

De Egyptische goden dragen dit op afbeeldingen als teken van hun onsterfelijk zijn, de sleutel van het eeuwig geluk.

Het werd geacht hun bescherming te bieden tegen allerlei gevaren.

 

De hiëroglief in deze vorm betekent 'leven'.

 

In de Amarna-periode werd de aton, de levenbrengende goddelijke zonneschijf afgebeeld met vele stralen die ieder in een hand eindigden.

Op de bewaard gebleven troon van Toetanchamon is de aton afgebeeld die de koning en koningin een Ankh aanreikt. Het aanreiken van een Ankh door een godheid aan een farao, was het symbool van het schenken van levensenergie.

De Ankh werd ook steeds vlak onder de neus gehouden, omdat deze energie met de adem werd meegegeven, zoals op meerdere afbeeldingen is te zien.

 

Het is te zien als levensadem of goddelijke vonk, die het leven mogelijk maakt.

Het is ook een uitbeelding van de levenschenkende eigenschappen van water en lucht.

 

Het is een samengesteld teken, bestaande uit een lus of cirkel en een kruis; hiermee worden respectievelijk het mannelijk en vrouwelijk geslachtsdeel aangeduid, en is een metafoor voor de tweeslachtigheid en de steeds voortdurende schepping van de hele natuur.

 

Over de oorsprong van de vorm bestaan verschillende opvattingen.

Volgens de één is stelt de Ankh de verbinding voor van het T-vormige Osiris-kruis met het ovaal van Isis, met als resultaat een sleutel die de geheimen van het leven ontsluit. De ander zegt dat het symbool de rivier de nijl voorstelt, welke de basis vormt van het leven in Egypte. Het onderste deel is de nijl, het rondje de nijldelta, en de twee armen stellen de west en oost oever voor.

 

 

Bron: Wikipedia